Polityka Cookies

Pliki cookie i inne identyfikatory składają się z fragmentów kodu zainstalowanego w przeglądarce, które pomagają Właścicielowi w świadczeniu Usługi zgodnie z opisanymi celami. Niektóre z celów, dla których pliki cookie są zainstalowane, mogą również wymagać zgody Użytkownika.

W przypadku gdy instalacja plików cookie opiera się na zgodzie, taka zgoda może zostać dowolnie wycofana w dowolnym momencie, zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

TECHNICZNE PLIKI COOKIE I PLIKI COOKIE SŁUŻĄCE ZAGREGOWANYM CELOM STATYSTYCZNYM

DZIAŁALNOŚĆ ŚCIŚLE NIEZBĘDNA DO FUNKCJONOWANIA TEJ USŁUGI
https://xpel.pl wykorzystuje pliki cookie w celu zapisywania sesji Użytkownika i prowadzenia innych działań, które są absolutnie niezbędne do działania https://xpel.pl, na przykład w odniesieniu do dystrybucji ruchu.

Aktywność dotycząca zapisywania preferencji, optymalizacji i statystyk
https://xpel.pl wykorzystuje pliki cookie do zapisywania preferencji przeglądania i optymalizacji przeglądania użytkownika. Wśród tych plików cookie są na przykład te używane do ustalania preferencji językowych i walutowych lub do zarządzania statystykami stron trzecich stosowanymi bezpośrednio przez właściciela strony.

Inne rodzaje plików cookie lub strony trzecie, które instalują pliki cookie

Niektóre z wymienionych poniżej usług zbierają statystyki w formie anonimowej i zagregowanej i nie mogą wymagać zgody Użytkownika lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez Właściciela – w zależności od tego, w jaki sposób są opisane – bez pomocy osób trzecich.

Jeśli usługi obsługiwane przez osoby trzecie znajdują się wśród poniższych narzędzi, mogą one być wykorzystane do śledzenia nawyków przeglądania Użytkowników – oprócz informacji określonych w niniejszym dokumencie i bez wiedzy Właściciela. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności wymienionych usług.

REKLAMA COOKIES
Jak dostosować preferencje śledzenia reklam

Wybierz usługi reklamowe zgodne z programem IAB Transparency and Consent Framework i umożliwiają Użytkownikowi ustawienie preferencji śledzenia reklam.

Dostęp do tych ustawień można uzyskać podając i dostosować, klikając link do polityki plików cookie wewnątrz banera z informacją o plikach cookie, a następnie klikając link prowadzący do ustawień śledzenia reklam lub klikając odpowiedni link na https://xpel.pl, jeśli jest pod warunkiem.

Właściciel oświadcza, że ramy przejrzystości i zgody IAB są wykorzystywane w pełnej zgodności z zasadami określonymi w polityce ramowej IAB.

INNE PLIKI COOKIE
Analytics

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu sieciowego i mogą być używane do śledzenia zachowań użytkownika.

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google LLC (“Google”). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i badania wykorzystania https://xpel.pl, aby przygotowywać raporty dotyczące swojej działalności i udostępniać je innym usługom Google.

Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Dane osobowe: Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatnościOpt Out. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Wyświetlanie zawartości z platform zewnętrznych

Ten typ usługi umożliwia wyświetlanie zawartości hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron https://xpel.pl i interakcję z nimi.

Ten typ usługi może nadal zbierać dane o ruchu internetowym dla stron, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy jej nie używają.

Widżet Instagram (Instagram, Inc.)

Instagram to usługa wizualizacji obrazu świadczona przez Instagram, Inc., która pozwala https://xpel.pl na włączenie tego rodzaju treści na swoich stronach.

Dane osobowe: Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności.

HOW TO PROVIDE OR WITHDRAW Consent for the installation of cookies
Oprócz tego, co zostało określone w niniejszym dokumencie, Użytkownik może zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie bezpośrednio z poziomu własnej przeglądarki i uniemożliwić – na przykład – instalowaniu plików cookie przez osoby trzecie.

Poprzez preferencje przeglądarki możliwe jest również usunięcie plików cookie zainstalowanych w przeszłości, w tym plików cookie, które mogły zapisać wstępną zgodę na instalację plików cookie przez tę stronę internetową.

Użytkownicy mogą na przykład znaleźć informacje o zarządzaniu plikami cookie w najczęściej używanych przeglądarkach pod następującymi adresami: GoogleChrome,Mozilla Firefox, Apple Safari i Microsoft Internet Explorer.

W odniesieniu do plików cookie zainstalowanych przez osoby trzecie, Użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami i wycofaniem zgody, klikając powiązany link rezygnacji (jeśli jest to możliwe), za pomocą środków podanych w polityce prywatności osoby trzeciej lub kontaktując się z osobą trzecią.

Niezależnie od powyższego, Użytkownicy są niniejszym informowani, że mogą postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez YourOnlineChoices (UE), Network Advertising Initiative (USA) i Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada ), DDAI (Japonia) lub inne podobne usługi. Takie inicjatywy umożliwiają Użytkownikom wybór preferencji śledzenia większości narzędzi reklamowych. Właściciel zaleca zatem, aby Użytkownicy korzystali z tych zasobów oprócz informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Właściciel i kontroler danych

XPEL, Inc
711 Broadway St., Ste. 320
San Antonio, Texas 78215
USA

Adres e-mail kontaktu właściciela: privacy@xpel.com

Ponieważ instalacja plików cookie stron trzecich i innych systemów śledzenia za pośrednictwem usług wykorzystywanych w ramach https://xpel.pl nie może być technicznie kontrolowana przez Właściciela, wszelkie konkretne odniesienia do plików cookie i systemów śledzenia zainstalowanych przez osoby trzecie należy uznać za orientacyjne. W celu uzyskania pełnych informacji, Użytkownik jest uprzejmie poproszony o zapoznanie się z polityką prywatności dla odpowiednich usług stron trzecich wymienionych w niniejszym dokumencie.

Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność identyfikacji technologii opartych na plikach cookie, Użytkownicy są zachęcani do kontaktów z Właścicielem, jeśli chcą otrzymać dalsze informacje na temat korzystania z plików cookie przez https://xpel.pl.

DEFINICJE I ODWOŁANIA PRAWNE
Dane osobowe (lub Dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w związku z innymi informacjami – w tym osobistym numerem identyfikacyjnym – pozwalają na identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.

Dane użycia

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem https://xpel.pl (lub usług innych firm zatrudnionych w https://xpel.pl), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników korzystających z https://xpel.pl, adresy URI (jednolity identyfikator zasobów), czas żądania, metoda wykorzystania do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itp.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywane przez Użytkownika, różne szczegóły czasu na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki, którą podąża aplikacja ze specjalnym odniesieniem do sekwencji odwiedzanych stron oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z https://xpel.pl, która, o ile nie określono inaczej, zbiega się z osobą, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą

Osoba fizyczna, do której odnoszą się Dane Osobowe.

Podmiot przetwarzający dane (lub administrator danych)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający Dane osobowe w imieniu Administratora, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Kontroler danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami określa cele i środki przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania i wykorzystania https://xpel.pl. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem https://xpel.pl.

https://xpel.pl (lub ta aplikacja)

Środki, za pomocą których dane osobowe Użytkownika są gromadzone i przetwarzane.

Serwis

Usługa świadczona przez https://xpel.pl zgodnie z opisem w kategoriach względnych (jeśli jest dostępna) oraz na tej stronie/aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia do Unii Europejskiej znajdują się w niniejszym dokumencie, obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie unii europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookie

Małe zestawy danych przechowywane w urządzeniu Użytkownika.

INFORMACJE PRAWNE
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane na podstawie przepisów wielu przepisów, w tym art.

Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do https://xpel.pl, jeśli nie określono inaczej w niniejszym dokumencie.

Masz zamiar opuścić stronę

Kliknięcie przycisku „Kontynuuj” spowoduje przejście do XPEL.com, anglojęzycznej witryny internetowej. Jeśli chcesz pozostać na xpel.pl, zamknij tę wiadomość.

Dziękujemy!

Twoje zapytanie zostało pomyślnie przesłane. Odpowiemy w przeciągu najbliższych 24 godzin.
Jeżeli potrzebujesz skontaktować się z nami telefonicznie, zadzwoń pod +48 22 24 77 111